DocJax - Docs right everywhere

Search Result

62 results found for 'phiếu số: 1a-đtdn'

Phiếu số: 1A-ĐTDN - Cục Thống kê
Powered by Google
CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2013. Phiếu số 1A/ĐTDN-DN ...... Ghi trình độ của các chức danh Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm/Giám đốc, ...
Size: Unknown
www.khso.gov.vn

Preview It Love It Download It

PhieuDTDN2015(1A.1den1A.9).xls - Cục Thống kê TP Hà Nội
Powered by Google
2, Phiếu 1A.1/ĐTDN-HTX, DN số: 3. 4, CQ Thống kê ghi .... Chủ nhiệm/giám đốc. 39, 5.3. Trưởng ..... 4, CQ Thống kê ghi - Trùng với mã số đã ghi ở phiếu 1A. 5.
Size: Unknown
thongkehanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

Phiếu số: 1A-ĐTDN - cục thống kê tỉnh lâm đồng
Powered by Google
Danh sách 1: DN chọn mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên .... tin về giám đốc/chủ nhiệm HTX:Ghi đúng yêu cầu câu hỏi trong phiếu điều tra;.
Size: Unknown
cucthongke.lamdong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Sử dụng phiếu điều tra
Powered by Google
+ Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, ...
Size: Unknown
cucthongke.lamdong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Công văn số 286/UBND-TK của UBND Quận 1
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số ... Phiếu số: 1A-ĐTDN: thu thập thông tin đối với toàn bộ doanh nghiệp có trên 30 lao động; toàn bộ doanh nghiệp hoạt động ...
Size: Unknown
www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

(bao gồm phiếu 1B/CS-ĐTDN và 1E/NL-ĐTDN): Áp dụng cho - Quận 1
Powered by Google
Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này đối với các doanh nghiệp được quy ... Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, hãy ghi thông tin, số liệu vào đúng ô hoặc bảng tương ứng. ... 29, 3- Thông tin về giám đốc/chủ doanh nghiệp:.
Size: Unknown
www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHIEU 1B.pdf
Powered by Google
1 Tháng Năm 2013 ... DN số: Nguyên tắc điền phiếu. - Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x). - Đối với ... Thông tin về giám đốc doanh nghiệp/chủ nhiệm HTX. Họ và tên .... nhà nước không thuộc mẫu điều tra phiếu số 1A-ĐTDN. Nội dung và ...
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHIEU 1A. 3.pdf
Powered by Google
số. Thực hiện năm 2013. A. B. 1. Phiếu 1A.3/ĐTDN-XD. CQ Thống kê ghi .... trình có thể là một ngôi nhà hoặc một vật kiến trúc có thiết kế và dự toán độc lập.
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.