DocJax - Docs right everywhere

Search Result

57 results found for 'phiếu số: 1a-đtdn'

Phiếu số: 1A-ĐTDN - Cục Thống kê
Powered by Google
Phiếu số 1A/ĐTDN-DN PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ...... Ghi trình độ của các chức danh Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm/Giám đốc, Trưởng ...
Size: Unknown
cucthongkekhanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

Phiếu số: 1A-ĐTDN - cục thống kê tỉnh lâm đồng
Powered by Google
Danh sách 1: DN chọn mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên .... tin về giám đốc/chủ nhiệm HTX:Ghi đúng yêu cầu câu hỏi trong phiếu điều tra;.
Size: Unknown
cucthongke.lamdong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Sử dụng phiếu điều tra
Powered by Google
+ Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2013: Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, ...
Size: Unknown
cucthongke.lamdong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Phiếu 1A, 1B, 1C - Cục Thống kê Hà Nội
Powered by Google
2, Phiếu 1A/ĐTDN-DN, DN số: 3. 4, PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI. 5, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ. 6, Năm 2014. 7, (Áp dụng chung cho các DN ...
Size: Unknown
thongkehanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

PhieuDTDN2015(1A.1den1A.9).xls - Cục Thống kê Hà Nội
Powered by Google
2, Phiếu 1A.1/ĐTDN-HTX, DN số: 3. 4, CQ Thống kê ghi .... Chủ nhiệm/giám đốc. 39, 5.3. Trưởng ..... 4, CQ Thống kê ghi - Trùng với mã số đã ghi ở phiếu 1A. 5.
Size: Unknown
thongkehanoi.gov.vn

Preview It Love It Download It

Công văn số 678/UBND-TK của UBND Quận 1
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Soá : 678 /UBND-TK Quận 1 ... Phiếu số: 1A-ĐTDN: Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp năm 2009. - Phiếu số: 1B/CS-ĐTDN: ...
Size: Unknown
sontinh.quangngai.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHIEU 1B.pdf
Powered by Google
1 Tháng Năm 2013 ... DN số: Nguyên tắc điền phiếu. - Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x). - Đối với ... Thông tin về giám đốc doanh nghiệp/chủ nhiệm HTX. Họ và tên .... GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU SỐ 1B/ĐTDN-DS. PHIẾU ...
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHIEU 1A. 7.pdf
Powered by Google
DN số: CQ Thống kê ghi - Trùng với mã số đã ghi ở phiếu 1A. Page 2. 2. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU SỐ 1A.7/ĐTDN-TC. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  ...
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.