DocJax - Docs right everywhere

Search Result

35,700 results found for 'bai tap quan tri san xuat va tac nghiep'

Quản trị sản xuất - Quản trị kinh doanh - Đại học Cần Thơ
Powered by Google
Tên học phần : Quản trị sản xuất (Production and Operation Management) ... Đọc giải thích các biểu mẫu phát sinh trong quá trình thực hiện các kế ... nghiệp sản xuất ra những sản phẩm đơn giản hay phức tạp. ... Thực hiện đầy đủ các bài tập được giao. ... [5] Đặng Minh Trang (2003), Quản trị sản xuất và tác nghiệp,.
Size: Unknown
seba.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Quản trị sản xuất - E-ptit.edu.vn
Powered by Google
Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện nâng cao hơn nữa chất lượng tập tài liệu. Tác giả xin chân ... sản xuất ảnh hưởng đến công tác quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. - Nắm rõ khái niệm, ...
Size: Unknown
www.e-ptit.edu.vn

Preview It Love It Download It

Đề cương chi tiết học phần Quản trị sản xuất - Trường Đại học Nha ...
Powered by Google
Đào tạo các kỹ năng quản trị tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng, lập kế hoạch .... Phương pháp quản lý vật tư có nhu cầu độc lập .... thời hạn nộp bài tập, báo cáo…, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra, gian dối đạo văn, hỗ trợ ...
Size: Unknown
www.ntu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Chuẩn đầu ra Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Công nghiệp ...
Powered by Google
Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu .... Ths. Nguyễn Đình Trung, Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Đại học Kinh ...
Size: Unknown
www.cnd.edu.vn

Preview It Love It Download It

Phần 4: QUẢN TRỊ TỒN KHO - Trường Đại Học Mở TP. HCM
Powered by Google
Giảng lý thuyết trên lớp kết hợp thảo luận nhóm và bài tập lớn. 6. Giáo trình-tài liệu. 1. Đồng Thị Thanh Phương (2003), Quản trị sản xuất và dịch vụ, NXB: Thống Kê: ... trị vận hành tham khảo một số nguyên tắc quan trọng làm tiền đề cho việc ... chọn lựa quy trình; Chiến lược quy trình hoá sản phẩm; Hội nhập hàng dọc.
Size: Unknown
dttx.ou.edu.vn

Preview It Love It Download It

trường ðại học mở tp.hcm khoa quản trị kinh doanh ------------------ ðề ...
Powered by Google
theo lịch giảng làm đầy đủ bài tập thì sẽ dễ dàng nắm bắt được những vấn đề chủ ... MPDF – Khoa Quản lý công nghiệp – Giáo trình Quảnsản xuất và điều hành- ... xuất & tác nghiệp” nào bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh. ... Mục tiêu yêu cầu : Phân biệt được các hạng mục vật tư độc lập phụ thuộc trong cấu.
Size: Unknown
dttx.ou.edu.vn

Preview It Love It Download It

Decuong ExeMBA.doc - Viện đào tạo Sau đại học
Powered by Google
16 Tháng Mười Một 2011 ... Quản trị sản xuất và tác nghiệp NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2007. ... Giảng viên giới thiệu trên lớp hệ thống kiến thức mới, tài liệu đọc và những chủ ... Các bài tập trên mạng (Trang web của nhà xuất bản giáo trình, nếu có).
Size: Unknown
gsneu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Quản trị sản xuất và tác nghiệp - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Powered by Google
3 Tháng Mười Hai 2010 ... 44_ĐẶC TẢ MÔN HỌC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP ... Hệ thống các bài tập và các tình huống liên quan đến việc ra quyết định các ...
Size: Unknown
ueb.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.