DocJax - Docs right everywhere

Search Result

64,400 results found for 'dan y cam nghi ve tinh ban'

BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Cục Thú Y
Powered by Google
6 Tháng Ba 2015 ... VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... bệnh gia súc, gia cầm với các phương án cụ thể về kinh phí, nhân lực, hóa chất ... nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tính, thành phố trực.
Size: Unknown
www.cucthuy.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - Hải Dương
Powered by Google
30 Tháng Bảy 2015 ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ... vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị: 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. - Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa việc quản lý, vận chuyển và các cơ ...
Size: Unknown
www.haiduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

24/2011/QĐ-UB - Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh
Powered by Google
Theo đề nghị của Giám đốc các Sở Tài chính (Văn bản số 1175/STC-NS ngày ... Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số ... của UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi - thú y, ... Quyết định 2336/2004/QĐ/UB-NL1 ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh về ban hành ...
Size: Unknown
hatinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về máy dạng PDF
Powered by Google
5 Tháng Năm 2015 ... ra trong năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình ... Những ngày nghỉ, ngày 1ễ luôn có phương án phân công cán bộ ... 41 :201 1/ BNNPTNT yêu câu lý vệ Sinh thú y đôi với việc tiêu hủy động Vật, sản ... Hướng dẫn chủ gia cầm cách ly động Vật ốm, tuyệt đối không xuất bán ra ngoài.
Size: Unknown
binhduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

gắn bó, sống & phát triển
Powered by Google
Trẻ trở nên ý thức được về tính công bằng 21 ... Trẻ sử dụng nhiều văn mục khác nhau và hiểu ý nghĩa từ những văn mục này 29 ... (gồm cả kỹ năng đọc viết và tính toán của trẻ nhỏ), cũng như phát triển về mặt xã hội và cảm xúc. ... Nhận thức được vấn đề trên, sẽ có một văn bản cụ thể hướng dẫn thêm cho các nhà giáo ...
Size: Unknown
ccccnsw.org.au

Preview It Love It Download It

Life in Australia - Vietnamese - Department of Immigration and ...
Powered by Google
Lời Cam kết tôn trọng các Giá trị Văn hóa của Úc cho những người xin thị thực ... Muốn biết các chi tiết về tạo lập đời sống ở Úc, xin tìm đọc bộ sách nhỏ nhan đề ... trị, nền dân chủ nghị viện, bình đẳng nam nữ, và tinh thần công bằng bao gồm sự .... phép người dân được bày tỏ ý kiến cá nhân và bàn thảo những ý nghĩ của.
Size: Unknown
www.border.gov.au

Preview It Love It Download It

Báo cáo tuần Ủy ban nhân dân huyện từ 12 đến ... - Huyện Hòa Bình
Powered by Google
Dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 tỉnh; hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy; hội nghị trực tuyến về công tác phổ ... Từ ngày 12/3/2012 đến ngày 16/3/2012, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân ..... Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường đôn đốc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn  ...
Size: Unknown
hoabinh.baclieu.gov.vn

Preview It Love It Download It

Quyet dinh 11 cua UBND tinh.doc - Tỉnh Đăk Nông
Powered by Google
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động ... hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao ... Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước ..... Nghiêm cấm mọi
Size: Unknown
www.daknong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.