DocJax - Docs right everywhere

Search Result

60,600 results found for 'dan y cam nghi ve tinh ban'

Tải về - Thái Nguyên
Powered by Google
Đồng thời theo thông báo của Bộ Y tế Căm-pu-chia và Tổ chức Y tế thế giới ( WHO), ... Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, ... chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt ... ngay đàn gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm, tiêu độc khử trùng và quản lý ...
Size: Unknown
www.thainguyen.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải file đính kèm tại đây. - Cục Thú Y
Powered by Google
28 Tháng 2 2014 ... VÀ PHAT TRIỂN NONG THON Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... dịch cúm gia câm. Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phố ... không biết cụ thể về kinh phí và thủ tục hỗ trợ tiêu hủy gia cầm, do vậy không ... Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại ...
Size: Unknown
www.cucthuy.gov.vn

Preview It Love It Download It

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Powered by Google
TÍNH TIỀN GIANG ` Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số:,lcel ... về hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;. Căn cứ Thông tư ... đội) trên địa bản tỉnh Tiền Giang được cơ quan thú y xác nhận có động Vật mắc bệnh  ...
Size: Unknown
www.tiengiang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - UBND tỉnh Đồng Tháp
Powered by Google
Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầmý nghĩa rất .... Ban Quản lý chợ: tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các chợ thực phẩm, nơi ...
Size: Unknown
www.dongthap.gov.vn

Preview It Love It Download It

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Sóc Trăng
Powered by Google
Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,. Thông tin ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành Iiên quan, UBND các huyện ... + Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trúng gia cầm thực hiện Vệ sinh tiêu độc.
Size: Unknown
www.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

ỦY BAN NHẬN pÂN HUYỆN BAC Al - huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Powered by Google
20 Tháng Mười Một 2014 ... Về việc thực hiện Công ... phòng chông cho đàn gia Súc, gia câm trên địa bản tỉnh,. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: Giao phòng Nông nghiệp ... TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. V/V khẩn ...
Size: Unknown
bacai.ninhthuan.gov.vn

Preview It Love It Download It

UỶ BAN NHÂN DÂN - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Powered by Google
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn ... Về tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm: ... của các hộ chăn nuôi với nhân viên thú y xã và Trạm thú y các huyện, thành phố.
Size: Unknown
www.tuyenquang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - Huyện Yên Thành
Powered by Google
HUYỆN YÊN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, ngày .... Tuyên truyền cho nhân dân về công tác vệ sinh thú y (VSTY) và định hướng tiêu dùng sản phẩm ... Tổng hợp đánh giá tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn huyện, có kế  ...
Size: Unknown
yenthanh.nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.