DocJax - Docs right everywhere

Search Result

65,400 results found for 'dan y cam nghi ve tinh ban'

Tải về - Thái Nguyên
Powered by Google
Đồng thời theo thông báo của Bộ Y tế Căm-pu-chia và Tổ chức Y tế thế giới ( WHO), ... Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, ... chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt ... ngay đàn gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm, tiêu độc khử trùng và quản lý ...
Size: Unknown
www.thainguyen.gov.vn

Preview It Love It Download It

Xem - Sóc Trăng
Powered by Google
dịch cúm gia cầm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh Sóc Trăng yêu cầu các Sở, ngành ... b) Triển khái"thực hiện tháng Vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn ... c) Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra Vệ sinh thú y ... kiểm tra và xử 1ý tiêu hủy đàn gia cầm nghi mắc bệnh cúm; hỗ trợ chủ chăn nuôi.
Size: Unknown
www.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Sóc Trăng
Powered by Google
Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,. Thông tin ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành Iiên quan, UBND các huyện ... + Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trúng gia cầm thực hiện Vệ sinh tiêu độc.
Size: Unknown
www.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

ủy ban nhân dân cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam - Tiền Giang
Powered by Google
TÍNH TIỀN GIANG ` Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số:,lcel ... về hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;. Căn cứ Thông tư ... đội) trên địa bản tỉnh Tiền Giang được cơ quan thú y xác nhận có động Vật mắc bệnh  ...
Size: Unknown
tiengiang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về tăng cường
Powered by Google
Hiện nay tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên toàn quốc đang diễn biến phức tạp, ... Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ... Các trường hợp nghi ngờ có gia cầm mắc bệnh phải tiến hành lấy mẫu bệnh ... bộ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Size: Unknown
www.snntuyenquang.gov.vn

Preview It Love It Download It

UỶ BAN NHÂN DÂN - Cong bao Hoa Binh
Powered by Google
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày ... thôn về việc ban hành quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm; ... Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ ... Chủ động phòng, chống bệnh Dại trên đàn chó, mèo, bảo vệ sức khỏe, tính ...
Size: Unknown
congbaohoabinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

UÝ BAN NHÂN DÂN
Powered by Google
bệnh gia súc, gia cầm trên địa bản tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ... Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên thú y từ gắp ... Tổng Vệ sinh cơ giói, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở kinh.
Size: Unknown
qppl.thanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống công an nhân ...
Powered by Google
Ý nghĩa việc xác định ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. ... hội cho nhân dân ta giành quyền độc lập đã tới, Đảng chủ trương lãnh đạo toàn dân ..... sử dụng bọn tình báo, gián điệp cài cắm vào những địa bàn quan trọng về chính  ...
Size: Unknown
thanhdoandanang.org.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.