DocJax - Docs right everywhere

Search Result

63,200 results found for 'de thi giao duc cong dan 11'

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Powered by Google
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ ... triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ ... Công đoàn Giáo dục Thành phố phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, ...
Size: Unknown
hcm.edu.vn

Preview It Love It Download It

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...
Powered by Google
25 Tháng Giêng 2014 ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ... Ban Giám đốc Sở GD&ĐT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội ... tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội ... triển (20 /11/1954 – 20/11/2014) do Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Hà ...
Size: Unknown
hanoi.edu.vn

Preview It Love It Download It

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP - Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM
Powered by Google
20 Tháng Mười Một 2013 ... Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 ... đốc Công ty TNHH một thành viên DVDL Phú Thọ. Công đoàn Giáo dục thành .... chủ nhật ngày 17/11/2013 (8h00, thứ bảy 16/11/2013, thí sinh có mặt để ...
Size: Unknown
edu.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Nghệ An
Powered by Google
Căn cứ Quyết định số 1928/2009/QĐ-TTg ngày 20-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê ... Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số .... c) Tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục công dân và ...
Size: Unknown
nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

1. Vũ Đình Bảy - Trường Đại học Sư phạm Huế
Powered by Google
Địa chỉ liên hệ: 23B/50 Phạm Thị Liên - Kim Long, Tp Huế. ... Lý luận và phương pháp dạy học môn GDCD. ... bài “Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội” ( Sách GDCD lớp 11 ở trường Trung học phổ thông), Báo cáo tổng quan đề tài khoa ...
Size: Unknown
www.dhsphue.edu.vn

Preview It Love It Download It

phân tích chương trình & đánh giá giáo dục - giáo dục công dân
Powered by Google
Một là, môn GDCD ở trường THPT đề cập và giải quyết một cách toàn diện hệ thống ... tách khỏi thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN thì việc dạy và ... và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và .... 11. 2. Quan điểm xây dựng Chương trình môn GDCD ở trường THPT.
Size: Unknown
sps.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Số - trường tiểu học số 1 hòa phú
Powered by Google
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-CĐN ngày 11/9/2013 của CĐGD Phú Yên về công tác hàng tháng CĐGD Phú Yên năm học 2013-2014; Nhiệm vụ ... Các cụm thi đua tổ chức hội nghị giao ước thi đua năm học 2013-2014. ... Kiểm tra chuyên đề một số công đoàn cơ sở.
Size: Unknown
so1hoaphu-tayhoa.phuyen.edu.vn

Preview It Love It Download It

1437 /QĐ-UBND - Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu
Powered by Google
7 Tháng Mười Một 2013 ... Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; ... Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 651/TTr-SGDĐT .... đánh giá môn đạo đức, GDCD, pháp luật và công tác PBGDPL; tổ chức thi giáo ...
Size: Unknown
vpubnd.laichau.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.