DocJax - Docs right everywhere

Search Result

62,200 results found for 'de thi giao duc cong dan 11'

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...
Powered by Google
25 Tháng Giêng 2014 ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ... Ban Giám đốc Sở GD&ĐT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội ... tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội ... triển (20 /11/1954 – 20/11/2014) do Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Hà ...
Size: Unknown
hanoi.edu.vn

Preview It Love It Download It

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền ...
Powered by Google
Thông qua Hướng dẫn thi đua trong hệ thống Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang và ... + CĐGD có dưới 1000 CĐV đề nghị 3 cá nhân và 01 tập thể. ... Văn bản này thay thế Công văn số 866/HD-CĐGD, ngày 11/4/2012 của CĐGD tỉnh. .... Phối hợp cùng chuyên môn đôn đốc xây dựng nhà công vụ giáo viên theo kế hoạch ...
Size: Unknown
www.tiengiang.edu.vn

Preview It Love It Download It

phân tích chương trình & đánh giá giáo dục - giáo dục công dân
Powered by Google
Một là, môn GDCD ở trường THPT đề cập và giải quyết một cách toàn diện hệ thống ... tách khỏi thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN thì việc dạy và ... và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và .... 11. 2. Quan điểm xây dựng Chương trình môn GDCD ở trường THPT.
Size: Unknown
sps.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP - Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM
Powered by Google
20 Tháng Mười Một 2013 ... Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 ... đốc Công ty TNHH một thành viên DVDL Phú Thọ. Công đoàn Giáo dục thành .... chủ nhật ngày 17/11/2013 (8h00, thứ bảy 16/11/2013, thí sinh có mặt để ...
Size: Unknown
edu.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Nghệ An
Powered by Google
Căn cứ Quyết định số 1928/2009/QĐ-TTg ngày 20-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê ... Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số .... c) Tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục công dân và ...
Size: Unknown
nghean.gov.vn

Preview It Love It Download It

1. Vũ Đình Bảy - Trường Đại học Sư phạm Huế
Powered by Google
Địa chỉ liên hệ: 23B/50 Phạm Thị Liên - Kim Long, Tp Huế. ... Lý luận và phương pháp dạy học môn GDCD. ... bài “Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội” ( Sách GDCD lớp 11 ở trường Trung học phổ thông), Báo cáo tổng quan đề tài khoa ...
Size: Unknown
www.dhsphue.edu.vn

Preview It Love It Download It

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Powered by Google
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Căn cứ Luật Thi đua , Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi ... Xét đề nghị của Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Giáo dục thành phố.
Size: Unknown
www.hcm.edu.vn

Preview It Love It Download It

Những NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2012
Powered by Google
Chỉ đạo Công đoàn Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa ... 2/- Công đoàn các cấp rà soát các chỉ tiêu thi đua đăng ký từ đầu năm 2012 để ... 4/- Công tác tài chính: Tăng cường đôn đốc CĐCS trích nộp kinh phí 2% và ...
Size: Unknown
www.ldldct.org.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.