DocJax - Docs right everywhere

Search Result

11,500 results found for 'giao an hoat dong giao duc ngoai gio len lop-chu de thang 7'

Tổ chức, thực hành hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường Cao đẳng ...
Powered by Google
Tài liệu Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một tiểu .... Chủ đề 2 : Nội dung, hình thức chủ yếu thực hiện hoạt động giáo dục ngoài ...
Size: Unknown
www.cdsonla.edu.vn

Preview It Love It Download It

KẾ HOẠCH - THCS Tân Yên
Powered by Google
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Tân Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2011. KẾ HOẠCH. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP & HƯỚNG NGHIỆP ... 2012 tiếp tục thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”,tiếp tục ... Tháng. Tiết PPCT. Tích hợp HĐNG vào các môn học. Ghi chú. Khối 6. Khối 7.
Size: Unknown
thcs-tanyen.tuyenquang.edu.vn

Preview It Love It Download It

Đề tài Thầy Lê Văn Nho (Quản lý) - Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Powered by Google
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) đóng một vai trò quan trọng ... Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ... Kế hoạch sô 453/ KH-BGDĐT ngày 30/7/2010 của bộ Giáo dục và đào tạo về việc ...... Kết hợp với kế hoạch hoạt động GDNGLL bắt buộc theo chủ đề hằng tháng, ...
Size: Unknown
thpt-tranquoctuan-phuyen.edu.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế áp dụng đối với viên chức ...
Powered by Google
23 Tháng Tám 2006 ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính ... Định mức biên chế giáo viên trong 1 lớp của các cấp học quy định tại Thông tư này là số giáo viên để làm công ... dục tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có trong kế hoạch giáo dục ...
Size: Unknown
www.hcm.edu.vn

Preview It Love It Download It

Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ...
Powered by Google
Những nội dung cơ bản của Hội nghị TW 7 - Khóa XI với 03 kết luận và 02 nghị quyết ... Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục: ... Khuyến khích, tạo điều kiện để CB-GV-NV và HS đọc sách báo, nghiên cứu các văn ... sống cho HS thông qua các giờ dạy trên lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Size: Unknown
thcs-dtntaluoi.thuathienhue.edu.vn

Preview It Love It Download It

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 4718/BGDĐT-GDTrH. V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Hà Nội, ngày 11tháng 8 năm 2010 ..... Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và ... + Cấp THCS: (các lớp 6, 7, 8, 9) ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.
Size: Unknown
ninhbinh.edu.vn

Preview It Love It Download It

bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Powered by Google
nhiệm vụ năm học 2012-2013 Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012 .... Tiếp tục th ực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch ... Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/ tháng) thực hiện tích hợp các ... tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ nghỉ trưa như xem phim, xem tivi, đọc sách, ...
Size: Unknown
www.langson.gov.vn

Preview It Love It Download It

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ... - Khoa Sư Phạm
Powered by Google
cách thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học;. - Vị trí, vai trò của việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học;.
Size: Unknown
se.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.