DocJax - Docs right everywhere

Search Result

24,000 results found for 'mẫu biên bản giao nhận xe'

Mẫu Biên bản bàn giao hàng chuyển cửakhẩu - Tổng cục Hải quan
Powered by Google
Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc ... BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU ... Biên bản về tình trạng container/xe chuyên dụng/hàng hoá (nếu có), số.
Size: Unknown
www.customs.gov.vn

Preview It Love It Download It

PHẦN VĂN BẢN KHÁC - Công báo - Chính phủ
Powered by Google
18 Tháng 2 2015 ... MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE. (Ban hành ... ngày.... tháng.... năm 20... của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Size: Unknown
vbpl.moj.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng ô - Vận tải Trường An
Powered by Google
... NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Đại diện : Bà Nguyễn Thu Trang Chức vụ: Giám đốc ... Phương thức giao nhận: Giao nhận theo biên bản.
Size: Unknown
www.vantaihanghoa.com.vn

Preview It Love It Download It

Bé giao th«ng - Đăng kiểm
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; .... a) Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô ... Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký và được cấp theo mẫu .... Ghi biên bản, xác nhận vào sổ bảo hành, bảo dưỡng xe.
Size: Unknown
www.vr.org.vn

Preview It Love It Download It

15/2014/TT-BCA.doc - Cục cảnh sát giao thông
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. ... Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này ...
Size: Unknown
csgt.vn

Preview It Love It Download It

THÔNG TƯ Quy định quy trình đăng ký xe Căn cứ Luật Giao thông ...
Powered by Google
c) Tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao ... ký xe, kiểm tra hoạt động của máy vi tính, chuẩn bị sổ sách, biểu mẫu, biển số, ..... Bàn giao hồ sơ, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (bản lưu) cho.
Size: Unknown
vbpl.vn

Preview It Love It Download It

01_VBHN-BGTVT.doc - Bộ Giao thông vận tải
Powered by Google
b) Có hình hoặc tranh vẽ mô tả các thao tác lái xebản (điều chỉnh ghế lái và ... và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại ... i) Ô tô phải có 02 biển “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư ... đường dốc, đường vòng, qua cầu, đường phố, thị xã, thị trấn đông người.
Size: Unknown
www.mt.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thu tuc cap lai giay phep dao tao lai xe o to.doc - UBND tỉnh Ninh ...
Powered by Google
Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định ... Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có ... Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra; ... Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban.
Size: Unknown
www.ninhthuan.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.