DocJax - Docs right everywhere

Search Result

91,200 results found for 'mau bo nhiem ke toan truong'

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Đăng ký kinh doanh
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ----o0o---- ... V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng. - Căn cứ vào Điều lệ ... Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;. - Căn cứ vào ...
Size: Unknown
www.tuvanviet.vn

Preview It Love It Download It

DOWNLOAD Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng - Hà Tu coal.vn
Powered by Google
27 Tháng Mười 2014 ... A THAN- KHOANG SAN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Đồng thời Hội đồng quản trị Quyết định bổ nhiệm bà Hà Thị Diệp Anh, Phó trưởng phòng. Kế toán - Thống giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than ...
Size: Unknown
hatucoal.vn

Preview It Love It Download It

BMI - QD bo nhiem Ke toan truong.pdf
Powered by Google
24 Tháng 4 2015 ... V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toàn trường. - Căn cứ ... cán bộ giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng. Tổng công ty ...
Size: Unknown
cmsv3.stox.vn

Preview It Love It Download It

Quyết định bổ nhiểm KTT - Vietcombank
Powered by Google
Căn cứ Công văn Sốẩẫẫẵ/NHNN-TCCB ngày /JQF /6/2011 của Thống đốc Ngân hàng. Nhà nước về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;. - Căn cứ Nghị quyết số// ...
Size: Unknown
www.vietcombank.com.vn

Preview It Love It Download It

163-2013-TTLT-BTC-BNV.doc
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG,. BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH .... đ) Xác nhận của các đơn vị về thời gian công tác thực tế về kế toán theo mẫu tại Phụ lục Thông tư liên tịch này. 2. Hồ sơ bố trí ...
Size: Unknown
www.tnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

502 snv qlccvc.pdf - Sở Nội vụ - Cao Bằng
Powered by Google
15 Tháng Mười Một 2013 ... với những trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng phải có ý kiến của Sở Nội vụ và Sở. Tài chính ... TINH CAO BAPIG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... Sơ yếu lý lịch ( theo mẫu 20/BNV-2008 có xác nhận của đơn vị quản lý lao.
Size: Unknown
sonoivu.caobang.gov.vn

Preview It Love It Download It

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ... - Chính phủ
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, .... bổ nhiệm làm kế toàn trường thi phải tìm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ... mẫu tại Phụ ĩục Thông tư liên tịch này. ` 2. Hồ Sơ ...
Size: Unknown
snv.binhdinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải tại đây - Sở Y tế
Powered by Google
18 Tháng Ba 2015 ... Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, ban, nghành; Thủ trưởng các đơn .... Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị sự nghiệp ..... có) theo mẫu tại Phụ iục Thông tư liên tịch này. Điêu 11.
Size: Unknown
syt.khanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.