DocJax - Docs right everywhere

Search Result

91,900 results found for 'mau bo nhiem ke toan truong'

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng - Đăng ký kinh doanh
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ----o0o---- ... V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng. - Căn cứ vào Điều lệ ... Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;. - Căn cứ vào ...
Size: Unknown
www.tuvanviet.vn

Preview It Love It Download It

DCL - QD bai nhiem va bo nhiem moi Ke toan truong ... - VietinBankSc
Powered by Google
16 Tháng 4 2015 ... (PHARIMF XCO) Đốc lâp - Tư do - Hanh phúc. Số: OE /QĐ-CTD ... QUYẾT ĐỊNH. Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trướng Công ty ... Ông Nguyễn Văn Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm cho bà ...
Size: Unknown
static2.vietstock.vn

Preview It Love It Download It

Mau so 02 _thay đổi Mẫu dấu chữ Ký
Powered by Google
(Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký). Mã số hồ sơ: (1)… ... QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng
Size: Unknown
khobac.vnweblogs.com

Preview It Love It Download It

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính về
Powered by Google
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Chánh Văn ..... Giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ ...
Size: Unknown
www.quangngai.gov.vn

Preview It Love It Download It

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Powered by Google
+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; Đối với đơn vị không có kế toán trưởng thì gửi văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc ...
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

VNG - thay doi ke toan truong.pdf - VietinBankSc
Powered by Google
26 Tháng Giêng 2015 ... I Mẫu CBTT/SGDHCM-Oõ. (Ban hành kèm theo Quyết định sô ... THÀNH THÀNH CÔNG Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc ... HĐQT-TTCT ngày 26/01/2015 về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưòng Côngty đổi với Ông Trần. Văn An kế từ ...
Size: Unknown
images1.cafef.vn

Preview It Love It Download It

0010.doc - Đại học Quốc gia Hà Nội
Powered by Google
23 Tháng Ba 2011 ... Thủ trưởng đơn vị thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng ... vụ) và trình Giám đốc ĐHQGHN quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ...
Size: Unknown
vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG,. BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH .... đ) Xác nhận của các đơn vị về thời gian công tác thực tế về kế toán theo mẫu tại Phụ lục Thông tư liên tịch này. 2. Hồ sơ bố trí ...
Size: Unknown
www.tnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.