DocJax - Docs right everywhere

Search Result

16,700 results found for 'tac hai cua tro choi dien tu'

2. BẢNG NỘI QUY SỬ DỤNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ... - Lạng Sơn
Powered by Google
BẢNG NỘI QUY SỬ DỤNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ... d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; ... pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; ...
Size: Unknown
www.langson.gov.vn

Preview It Love It Download It

Noi quy Nghi đinh 72 - Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET. VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Trách nhiệm của người sử dụng. 1. Người sử ...
Size: Unknown
stttt.dongnai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Qui tắc Quản lý Cờ bạc có trách nhiệm - Taylors Lakes Hotel
Powered by Google
of Conduct) mô tả cách thức chúng tôi thực hiện qui tắc đó như thế nào. Cờ bạc có Trách ... Displays) (PIDs) trên màn hình của Máy Chơi Cờ Bạc bằng Điện tử. ( Electronic ... Muốn biết các qui luật dành cho mỗi trò chơi cờ bạc trên Máy Chơi Cờ bạc ... tin trên các màn hình PID và/ hoặc đọc trong tập Thông tin Hiển thị cho.
Size: Unknown
www.taylorslakeshotel.com.au

Preview It Love It Download It

Qui tắc Quản lý Cờ bạc có trách nhiệm - The Echuca Hotel
Powered by Google
of Conduct) mô tả cách thức chúng tôi thực hiện qui tắc đó như thế nào. Cờ bạc có Trách ... Displays) (PIDs) trên màn hình của Máy Chơi Cờ Bạc bằng Điện tử. ( Electronic ... Muốn biết các qui luật dành cho mỗi trò chơi cờ bạc trên Máy Chơi Cờ bạc ... tin trên các màn hình PID và/ hoặc đọc trong tập Thông tin Hiển thị cho.
Size: Unknown
www.echucahotel.com

Preview It Love It Download It

CV Tuan sinh hoat cua SV 2014-2015.doc - Đại học Quốc gia Hà Nội
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông.
Size: Unknown
ulis.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Thanh thiếu niên chơi game bạo lực: Những phân ... - tạp chí khoa học
Powered by Google
có tính tương tác, hoặc nhập vai, có hình ảnh, âm thanh và đồ ... xem là các trò chơi điện tử có những hành động cố ý của người chơi trực tiếp gây tổn hại về thể chất đối với các ..... game, bác sĩ Trịnh Tất Thắng (Giám đốc bệnh viện Tâm thần  ...
Size: Unknown
js.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Tên Tụ Điểm Bộ Quy Tắc Ứng Xử về Đánh Bạc Có ... - Fyansford Hotel
Powered by Google
thể của ngành đánh bạc, chính phủ, các cá nhân và cộng đồng. Thông báo ... Các quy tắc cho mỗi trò chơi bằng Máy Đánh Bạc Điện Tử (EGM), bao gồm các cơ hội ... Để biết thông tin về cách xem màn hình PID, hãy hỏi nhân viên và/hoặc đọc tài .... họp hai lần hàng năm giữa Người Điều Hành / Quản Lý Tụ Điểm và dịch.
Size: Unknown
www.thefyansfordhotel.com.au

Preview It Love It Download It

Thong tu GO 7.11-13.doc - MIC
Powered by Google
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ... Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi ... Phân loại trò chơi điện tử trên mạng theo độ tuổi người chơi ... Trò chơi điện tử trên mạng phân loại theo độ tuổi và nguyên tắc sau: .... Trường hợp giấy phép được cấp vẫn còn hạn nhưng bị mất hoặc bị hư hại ...
Size: Unknown
mic.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.