DocJax - Docs right everywhere

Search Result

18,500 results found for 'tac hai cua tro choi dien tu'

TÁC HẠI CỦA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ - Sở GD&ĐT Tiền Giang
Powered by Google
Game Online là trò chơi điện tử, nếu biết lựa chọn nội dung phù hợp có tác dụng tích cực ... B/ TÁC HẠI CỦA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ NỘI DUNG XẤU: .... Theo Tiến sĩ Trần Thanh Đức- Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tào Tiền Giang, năm học ...
Size: Unknown
www.tiengiang.edu.vn

Preview It Love It Download It

Chơi game Địa điểm cờ bạc có trách nhiệm Quy tắc ứng xử 1. Định ...
Powered by Google
Các thuật ngữ được sử dụng trong luật này Địa điểm chơi game cờ bạc có ... Các quy tắc cho mỗi trò chơi máy chơi game điện tử (EGM), bao gồm cả các cơ hội ... có sẵn từ một thành viên của nhân viên và / hoặc bằng cách đọc các thông tin.
Size: Unknown
www.pegasusleisure.com.au

Preview It Love It Download It

Thông tư 23/2013/TT-BTTTT
Powered by Google
Thông tư này áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập Internet công cộng; chủ ... Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy ..... Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở ...
Size: Unknown
www.binhduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tải về - MIC
Powered by Google
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ... Trò chơi điện tử trên mạng phân loại theo độ tuổi và nguyên tắc sau: ... +Hỗ trợ khả năng truy xuất thông tin về việc sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử của người chơi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp phát ...
Size: Unknown
mic.gov.vn

Preview It Love It Download It

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - MIC
Powered by Google
Cơ quan cấp giấy chứng nhận chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. - Trong thời hạn 10 ngày ... Sử dụng dịch vụ bưu chính. - Thành phần, số lượng ... Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. - Cơ quan thực hiện ...
Size: Unknown
mic.gov.vn

Preview It Love It Download It

tại đây - Ninh Thuận
Powered by Google
17 Tháng Giêng 2014 ... Quy định Biển hiệu của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công .... pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, ...
Size: Unknown
www.ninhthuan.gov.vn

Preview It Love It Download It

Nghị định số 86/2013/NĐ-CP - Phu quoc resort
Powered by Google
“Máy trò chơi điện tử có thường” Ià thiết bị điện tử chuyên dụng được phép kinh doanh ... dựa trên kết quả của các trò chơi điện tử có thường tại Điềm kinh doanh . .... chính có công văn yêu cầu, hướng dẫn về Sửa đổi Thể lệ trò chơi, doanh .... một tổ_ chức độc lập có chức năng kiếm_đinh cấp giấy chứng nhận kiểm định.
Size: Unknown
vietnamphuquoc.com

Preview It Love It Download It

Quy tắc Ứng xử Chơi bạc có Trách nhiệm - Grand Hotel
Powered by Google
vụ chơi bạc có trách nhiệm đến tất cả khách hàng của chúng tôi và sẽ đăng ... có sự lựa chọn với đầy đủ thông tin và thực hiện hợp lý và đúng đắn sự lựa chọn với ... “ICRP” là Quy trình Giải quyết Khiếu nại Độc lập quy định tại khoản 12 ... Các quy tắc cho mỗi trò chơi Máy Đánh bạc Điện tử (EGM), bao gồm cơ hội thắng.
Size: Unknown
grand.net.au

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.