DocJax - Docs right everywhere

Search Result

2,110 results found for 'truyen ngan lao hac'

TAPSAN_4_48.doc
Powered by Google
-Mỗi tác phẩm văn học là một công trình sáng tạo độc đáo về nội dung và nghệ ..... Ví dụ: truyện ngắnLão Hạc” của nhà văn Nam Cao, giáo viên hướng học ...
Size: Unknown
www.phuyen.edu.vn

Preview It Love It Download It

“Thơ hóa” nhân vật tự sự… - Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Sóc ...
Powered by Google
giáo viên, học sinh thường ngại đọc tác phẩm; hoặc đọc ... Khi dạy truyện ngắn “ Chí Phèo”, tôi đưa ra bài .... Với nhân Vật lão Hạc (truyện Lão Hạc. - Nam Cao) ...
Size: Unknown
www.sokhcn.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thành ngữ trong sáng tác của Ngô Tất Tố và Nam ... - Đại học Đà Lạt
Powered by Google
12 Tháng Ba 2011 ... Trong 42 truyện ngắn và tiểu thuyết viết trước Cách mạng tháng Tám ... Đọc các tác phẩm của hai nhà văn, nhất là những tác phẩm viết về đề tài ... người phụ nữ nông dân được Nam Cao miêu tả trong truyện Lão Hạc: “…
Size: Unknown
www.dlu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Van Hoc Quoc Ngu Viet Nam Nhin Tu Qua Trinh Hinh Thanh Va ...
Powered by Google
3 Tháng Năm 2008 ... Kiên cho rằng, truyện ngắn trong khi phát triển, đã “nhìn sang” tiểu ..... đọc. Tác giả có ý thức muốn định dạng lại hình thức câu của thể thơ này cho .... hóa (Chí Phèo, Đời thừa, Lão Hạc, Dì Hảo, Nửa đêm – Nam Cao; Mợ Du –.
Size: Unknown
www.aai.uni-hamburg.de

Preview It Love It Download It

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị ... - Tây Ninh
Powered by Google
ương biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền, gồm 2 phần: .... thức, sĩ quan người Lào tập hợp nhau để đấu tranh giành độc iập cho Lào. ..... năm _1957,~ Hoàng thân Xuphanuvông, đại diện Neo Lào Hắc Xat và Hoàng thân ..... ổn định tình hình, ngăn ngừa các nguy cơ chống phá của các thể iực thù địch, phản.
Size: Unknown
www.tayninh.gov.vn

Preview It Love It Download It

5. Nội dung chi tiết học phần - Trường Đại học Hồng Đức
Powered by Google
Một số truyện ngắn tiêu biểu: Maka Suđra(1892), Bà lão Idecghin (1894), ... A.X. Puskin, Thơ trữ tình (nhiều người dịch), Nxb.VH, 1999 (sinh viên đọc các bài Tự ...
Size: Unknown
www.hdu.edu.vn

Preview It Love It Download It

đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 11 học kì i - trường thpt gia hội, huế
Powered by Google
Tình huống truyện độc đáo: Huấn cao là người tử tù nhưng lại đai diện cho ..... Trong Vang bóng một thời truyện ngắn Chữ người tử tù có một giá trị lớn lao, nổi  ...
Size: Unknown
thpt-ghoi.thuathienhue.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.