DocJax - Docs right everywhere

Search Result

2,180 results found for 'truyen ngan lao hac'

TAPSAN_4_48.doc
Powered by Google
-Mỗi tác phẩm văn học là một công trình sáng tạo độc đáo về nội dung và nghệ ..... Ví dụ: truyện ngắnLão Hạc” của nhà văn Nam Cao, giáo viên hướng học ...
Size: Unknown
www.phuyen.edu.vn

Preview It Love It Download It

Đáp án bài tập tự luyện
Powered by Google
26 Tháng Sáu 2014 ... Anh/Chị hãy trình bày cái nhìn độc đáo của nhà văn Nam Cao khi tiếp ... như: Lão Hạc, Một bữa no, Tư cách mõ,…đỉnh cao là truyện ngắn Chí ...
Size: Unknown
images.tienphong.vn

Preview It Love It Download It

Tổ chức hoạt động hợp tác trong dạy học truyện ngắn “Chí Phèo ...
Powered by Google
giới phẳng”, vị trí độc tôn của người thầy đã chuyển hoá thành người điều khiển, ... cách thức dạy học thích hợp hơn, hiệu quả hơn trong dạy học truyện ngắn “Chí .... ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao trong chương trình bậc THCS của Châu Thị ...
Size: Unknown
dl.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Cái đói và miếng ăn trong truyện ngắn của Nam Cao và Nguyên ...
Powered by Google
Keywords: Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Nguyên Hồng, 1918- ...... Nguyên Hồng – nhà văn gắn bó máu thịt với nhân dân lao động nghèo9 ..... ra những nét đặc sắc và độc đáo qua vấn đề cái đói trong sáng tác Nam.
Size: Unknown
dl.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

“Thơ hóa” nhân vật tự sự… - Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Sóc ...
Powered by Google
động khi đọc tác phẩm tự sự; nhiều nhà thơ đã thành công khi ... Khi dạy truyện ngắn “Chí Phèo”, tôi đưa ra bài thơ .... Với nhân Vật lão Hạc (truyện Lão Hạc.
Size: Unknown
www.sokhcn.soctrang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Chuyeân ñeà: REØN LUYEÄN KYÕ NAÊNG LIEÂN ... - TrueLife
Powered by Google
Chẳng hạn, khi học Truyện Kiều có học sinh đã thể hiện được những ý kiến khá ... Về nội dung, lời vào bài cần ngắn gọn, xúc tích, nêu được vấn đề một cách ấn .... + Đọc câu chuyện, chúng ta thấy tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật lão Hạc ...
Size: Unknown
cdn.truelife.vn

Preview It Love It Download It

5. Nội dung chi tiết học phần - Trường Đại học Hồng Đức
Powered by Google
Một số truyện ngắn tiêu biểu: Maka Suđra(1892), Bà lão Idecghin (1894), ... A.X. Puskin, Thơ trữ tình (nhiều người dịch), Nxb.VH, 1999 (sinh viên đọc các bài Tự ...
Size: Unknown
www.hdu.edu.vn

Preview It Love It Download It

đính kèm - Trường Đại học Đồng Tháp
Powered by Google
25 Tháng Giêng 2015 ... Anh (chị) hãy tóm tăt tác phâm Lão Hạc của Nam Cao (không quá ... + Nông thôn trong các truyện ngắn của Nam Cao vẫn có những cảnh thơ.
Size: Unknown
websrv.dthu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.