DocJax - Docs right everywhere

Search Result

29,600 results found for 'truyen ngan ma tuy hoc duong'

Phòng chống ma túy trong ngành GD&ĐT Phú Yên: Nhìn lại một ...
Powered by Google
Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội: gây tác hại nghiêm trọng cho sức ... Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; ... công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy xâm nhập học đường; ...
Size: Unknown
www.phuyen.edu.vn

Preview It Love It Download It

Truyện ngắn Pháp cuối thế kỷ XX và những trăn ... - tạp chí khoa học
Powered by Google
bố, chiến tranh và cả những thế lực vô hình. Đây cũng chính là cảm nhận truyện ngắn. Pháp đương đại mang tới cho mỗi độc giả. Tuy ngày nay lao động ...
Size: Unknown
js.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

KH thang hanh dong phong chong ma tuy 2014.doc - UBND Quận ...
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ______. Tân Phú, ngày 05 tháng 6 năm 2014. KẾ HOẠCH. Tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ... nguy cơ cao phát sinh nghiện ma túy tại gia đình, khu dân cư, trong trường học. 2 . .... Tổ chức khen thưởng, biểu dương động viên người tốt, việc tốt trong cán bộ,  ...
Size: Unknown
www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Các yếu tố tác động đến con đường lan truyền HIV ... - Viện Xã hội học
Powered by Google
Khoa học cũng đã khẳng định rằng, quan hệ tình dục nhất là quan hệ tình dục ... chích ma túy là những con đường ngắn nhất lây truyền bệnh AIDS trong cộng ...
Size: Unknown
ios.vass.gov.vn

Preview It Love It Download It

tại đây - Thư viện học liệu mở Việt Nam
Powered by Google
Như vậy cũng có nghĩa là đa số thanh niên học đường ở thành phố này cảm ... hàng ngàn người (49,5%) và ở cả nước ở mức hàng ngàn người trở lên (74,0%). .... nay là cần phải tuyên truyền về AIDS và chống mại dâm, ma túy như thế nào?
Size: Unknown
www.ios.ac.vn

Preview It Love It Download It

BÁO CÁO - Kết thúc - Tỉnh Thanh Hóa
Powered by Google
16 Tháng Giêng 2015 ... TĨNH THANH HÓA " Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... nhau và tổ chức thành các đường đây mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới ... tuý: học sinh, sinh viên 0,2%, cán bộ viên chức 0,7%, công nhân 4,9%, lao động .... truyền vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma tuý ...
Size: Unknown
qppl.thanhhoa.gov.vn

Preview It Love It Download It

Kế hoạch số 156/KH-TT.BCĐ - Đồng Nai
Powered by Google
30 Tháng Sáu 2014 ... BCĐ PC.AIDS, TP & TNXH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... tinh về việc triển khai “ Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6 ... hiện pháp chông tái nghiện; phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chê đên mức thắp nhát. Sô người nghiện mới; nhât là trong học sinh, sinh viên và công nhân iao động;.
Size: Unknown
www.dongnai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Cuộc chiến chống ma túy
Powered by Google
Chi ngân sách Nhà nước cho các chiến lược nhằm giảm nguồn cung ma túy ..... Cựu Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và tội phạm, ...... dịch truyền thông, các chương trình học đường phòng chống ma túy) lại cho thấy  ...
Size: Unknown
tiengchuong.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.